Друштво Математичара Србије
Подружница Друштво наставника математике основних школа Нови Сад

Контакт

Председник Друштва наставника математике основних школа Нови Сад

Александра Милошевић

 

Адреса

Футошка 5

21 000, Нови Сад

 

E-mail

novisados@dms.rs